Tarihe Işık tutan, Kürt Halı ve Kilim Desenleri kitabi çıktı: ÖZEL

Eser Sitav yayın evinde çıktı

0

Çağdaş Haber – Araştırmacı Yazar İkram İşler tarafından hazırlanan Felsefi ve mitolojik açıdan , Kürt Halı ve Kilim Desenleri kitabı çıktı. Sitav Yayın evinde çıkan kitap tarihe de önemli bir ışık tutuyor.

 

Yazar İkram İşler  Felsefi ve Mitolojik Açıdan Kürt Halı ve Kilim Desenleri adlı kitap on yıla yakın bir zaman dilimi içinde yazıldı. Bu konuda yazılan diğer birçok eseri geride bırakan kitap, sadece bir felsefe veya sadece bir mitoloji kitabı değildir. Sosyoloji mezunu olan ve 30 yıla yakan felsefe öğretmenliği yapan yazar, Arkeolojik çalışmalardan, tarih içinde ele geçen birçok simgeden yararlanarak ve felsefi birikimini de kullanarak Kürt halı ve kilimleri üzerindeki desenlerin anlamlarını çözmeye çalışmış. Kitap aynı zamanda tarih içinde bir gezinti sunuyor. Eser için halı ve kilim desenlerinin paralelinde yazılan görsel bir tarih kitabı konumundadır.

 

“Tarihe yolculuk”

 

Avusturalya’da yaşayan Aborjinler ile Japonları, Göbekli Tepe ile Alevi kültürünü, dünya mitolojilerinin en önemli Tanrıları olan Teşub, Enlil, Tuşpa, Haddad, Zeus, Poseidon, Şiva, Serapis’i Kürt halı ve kilim desenleri içinde bir araya getiren kitap, ana erkil dönemin Ana’sının yaşamını ve ataerkil döneme geçen insanoğlunun yaşadığı sancıları net bir anlatımla dile getiren eser insanları tarih içinde bir yolculuğa götürüyor.

 

Ortak Kültürlerin ahengine yer verilmiş

 

Eserde Zagroslarda ilk defa güneşe tapan insanların yaptığı Zigguratları ve Zigguratların günümüzdeki yansımalarını okurken sırrı çözülememiş birçok tarihi yapıtın da sırrını öğreneceksiniz. Aslında tarihin birbirinden kopuk olmadığını, her şeyin birbirine bağlı olduğunun bilincine yer verilmektedir. Çıkan eserde, Deyrul Zaferan (Dêra Zehferanê) manastırı ile Nemrut heykellerinin, oradan ilk namazın kılındığı Zagros dağlarının ve insanoğlunu bir zamanlar en fazla meşgul eden Zigguratların ilişkilerini ve şaşılası benzerliklerinin farkına varacaksınız. Bu açıdan Mezopotamya, Mısır, Hindistan ve giderek Çin kültürlerinin birlerinden nasıl beslendiklerini örneklerle okuyucuya sunuyor.

 

 

Kürtler ile Înka, Maya ve Azteklerin ve onlardan kalma Kızılderililerin yaşamsal ve kültürel benzerliklerine insanları şaşırtacak düzeyde anlatılan eserde,  hem mimari hem simgesel ve hem de yaşamsal benzerliklerini Kürt desenleri içinde barındırıyor. Benzeri birçok tarihi ve antropolojik unsuru hem okuyacak hem de Kürt desenleri içinde gözlemleme imkanı veren eserde, Kürt halı ve kilimleri ile ilgili bu güne kadar keşfedilmeyen yapısal ve sanatsal özellikleri okuyucuya sunuyor. Eser, “Size bir sanat tarihi, antropoloji, felsefe, mitoloji bilgilerinin tarih içinde harmanlandığı ve temelini arkeolojiden alan bir kitap vaad ediyoruz. Kitabı okuyanlar bu söylediklerimizden daha fazlasını görecek daha eksiğini görmeyeceklerdir” sloganıyla okuyucuya sunuluyor.

Doğrudan cihazınızda gerçek zamanlı güncellemeleri alın, şimdi abone olun.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.